Home /

UWAGA !!!

Dyrekcja szkoły przypomina, że musi zostać spełniony obowiązek uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. W razie nie spełnienia w/w wymienionego warunku słuchacz nie zostanie dopuszczony do letniej sesji egzaminacyjnej.


 

OFERTA

Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.

Wychodzimy z założenia, że nauka w stresie jest nieefektywnym przedsięwzięciem.
Natomiast motywacja i przełamywanie barier stanowi klucz do sukcesu. Zależy nam na poziomie kształcenia, pragniemy, aby Słuchacze naszej placówki chętnie podnosili swoje kwalifikacje, oraz ciepło wspominali chwile spędzone w szkole.

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.


 


Centrum Kształcenia Dorosłych w Jarocinie organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • WOS,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia

Kursy specjalistyczne:

 • wózki widłowe,
 • ładowarki teleskopowe typu MANITOU,
 • kasjer handlowy.(Kursy zostaną przeprowadzone po zebraniu grupy min. 10 osób)

Jesteś maturzystą i czujesz, że nie wszystko umiesz! My Ci pomożemy!

Comments are closed.