single

Przypominamy, że tak jak w przypadku szkół dla młodzieży, zajęcia w szkołach dla dorosłych pozostają zawieszone do dnia 26.04.2020 r.