Home / Aktualności / Informacja dot. zdalnego nauczania
single

Informacja dot. zdalnego nauczania

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jarocinie informuję, że w związku z wejściem powiatu jarocińskiego do strefy czerwonej zostaje wprowadzone nauczanie zdalne.

Słuchaczy liceum prosimy o śledzenie strony szkoły (zakładka „LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE”), gdzie zamieszczane będą materiały od nauczycieli.

Słuchacze szkoły policealnej informowani będą o zadaniach i materiałach w sposób ustalony z nauczycielem prowadzącym.

W przypadku dalszych zmian w sposobie nauczania, informacje będziemy zamieszczać w AKTUALNOŚCIACH.