Liceum Ogólnokształcące

Home / Szkoły / Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, to szkoła dla osób, które mają ukończone 18 lat i pragną ukończyć liceum (po szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej).

  • Ukończenie szkoły nie jest uzależnione od przystąpienia do egzaminu maturalnego.
  • Nauka odbywa się w trybie zaocznym – piątki popołudniu oraz soboty od godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:


Plan zajęć:

Zarządzenie z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań Szkół w czasie nauczania zdalnego.
Zarządzenie nr 1/2020


MATERIALY I ZADANIA – OBOWIĄZKOWE!                                                                                         Informujemy, że wszystkie zadania do przekazywanych Państwu materiałów są OBOWIĄZKOWE do wykonania. Polecenia od nauczycieli oraz terminy dostarczenia zadań będą znajdowały się w materiałach z poniższych linków. Zadania należy wykonywać, bądź w programie MS Word, Office lub innym programie biurowym, bądź pismem ręcznym i dostarczyć: drogą elektroniczną na adres ckd.jarocin@gmail.com lub do sekretariatu szkoły (prace można również wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu głównym do budynku).


EGZAMIN – MATEMATYKA 
Proszę dostarczyć rozwiązane egzaminy do 04.01.2021 r.
KL.  I
MATEMATYKA
EGZAMIN PISEMNY SEM 1 ,KL1 (1)
Proszę o dostarczenie pozostałych materiałów, które dostali państwo (kl. I) w czasie zajęć odbywających się w szkole.

KL.  II
MATEMATYKA
EGZAMIN PISEMNY SEM 1 , KL 2 (1)

KL.  III
MATEMATYKA 
EGZAMIN PISEMNY SEM 1 KL 3 (1)

ZJAZD 20-21.11.2020 r./ 4-5.12.2020 r./ 18-19.12.2020 r.
                         Zadania wyznaczone przez nauczyciela należy wykonać do 08.01.2021 r. i przekazać do szkoły w sposób opisany powyżej.

KL.  I

BIOLOGIA
Zadanie – BIOLOGIA kl. I

HISTORIA
Materiały – Historia kl. I
Zadania – Historia kl. I
Powyższe zadania proszę dostarczyć do 28.12.2020 r.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
Materiały – WOS kl. I
Zadanie – WOS kl. I
Powyższe zadania proszę dostarczyć do 28.12.2020 r.

Materiały WOS
Zadania do wykonania – WOS

Geografia
Pytania Geografia 

Informatyka
Zagadnienia na egzamin i zadania do wykonania – informatyka

Język Polski
Materiały Język Polski
Pytania Język Polski

KL. II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Informacja sem. III
Konflikty społeczne
Tematy – LO sem. III
Informacje – zjazd 04/05.12.2020 r.
Zadanie klasa II

JĘZYK POLSKI
Materiały – Słowacki, Norwid – j. polski
Zadania – j. polski
Termin wykonania powyższych zadań – do 08.01.2021 r.

Zadanie kl. II j. polski
Materiały kl. II j. polski
Powyższe zadania i materiały z języka polskiego dotyczą zjazdu 04/05.12.2020 – Termin wykonania zadań – do 18.12.2020 r.

Pytania i polecenia do _Sonetów krymskich_ na zajęcia z dnia 05.12.2020 r.
Materiały Język Polski
Pytania Język Polski

KL. III

JĘZYK NIEMIECKI
Zadania do wykonania – j. niemiecki – przyimki.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

(13) Polska, Europa, świat
(14) Ład międzynarodowy
(15) Problemy współczesnego świata

Informacja – WOS
(1) Polskie partie polityczne po 1989 roku
(2) Życie polityczne w Polsce w 2020 roku
Tematy – LO sem. V
Informacje – zjazd 04/05.12.2020 r.

Zadanie klasa III

JĘZYK POLSKI
Zadanie kl. III j. polski
Materiały kl. III j. polski
Powyższe zadania i materiały z języka polskiego dotyczą zjazdu 04/05.12.2020 – Termin wykonania zadań – do 18.12.2020 r.

Pytania i polecenia do _Wesela_ na zajęcia z dnia 05.12.2020 r.
Materiały Język Polski
Pytania Język Polski

 

ZJAZD 06-07.11.2020 r.
Zadania wyznaczone przez nauczyciela należy wykonać do 20.11.2020 r. i przekazać do szkoły w sposób opisany powyżej.

ZJAZD 23-24.10.2020 r.
Zadania wyznaczone przez nauczyciela należy wykonać do 06.11.2020 r. i przekazać do szkoły w sposób opisany powyżej.

Comments are closed.