Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, to szkoła dla osób, które mają ukończone 18 lat i pragną ukończyć liceum (po szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej).

 • Ukończenie szkoły nie jest uzależnione od przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 • Nauka odbywa się w trybie zaocznym – piątki popołudniu oraz soboty od godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:


Plan zajęć:


ZDALNE NAUCZANIE – OBOWIĄZKOWE ZADANIA DO WYKONANIA!!!

Zadania wyznaczone przez nauczycieli należy przesłać drogą mailową na adres: ckd.jarocin@gmail.com lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 10.04.2020 r. Przypominamy, że poniższe zadania dla słuchaczy poszczególnych klas są OBOWIĄZKOWE!

PROSIMY NIE WPISYWAĆ WYPRACOWANIA JAKO TREŚCI MAILA, NALEŻY PRACE PRZESŁAĆ JAKO ZAŁĄCZNIKI NAPISANE W PROGRAMIE BIUROWYM TYPU MS WORD LUB OPEN OFFICE. BARDZO PROSIMY, ABY PRACE Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWRZEĆ JAKO ZAŁĄCZNIKI W JEDNYM MAILU, CO POZWOLI NIE PRZEOCZYĆ PRZY WYDRUKU KTÓREJŚ Z PAŃSTWA PRAC I NIE ZARZUCI NAS TZW. „SPAMEM”.

Przypominamy, że kopiowanie prac z Internetu stanowi PLAGIAT i jest niezgodne z prawem.

KLASA III

 1. JĘZYK POLSKI
 2. JĘZYK ANGIELSKI
 3. JĘZYK NIEMIECKI
 4. MATEMATYKA

KLASA II

 1. JĘZYK POLSKI
 2. JĘZYK ANGIELSKI
 3. JĘZYK NIEMIECKI
 4. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  + Zadania z wiedzy o społeczeństwie
 5. MATEMATYKA
 6. PRZYRODA

KLASA I

 1. JĘZYK POLSKI
 2. JĘZYK ANGIELSKI
 3. JĘZYK NIEMIECKI
 4. HISTORIA + HISTORIA_przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie + HISTORIA_wybrane konflikty zbrojne po II wojnie światowej
 5. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 6. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 7. GEOGRAFIA (przydatne linki: https://geografia.na6.pl/budowa-geosferyhttps://geografia.na6.pl/czynniki-egzogeniczne)
 8. BIOLOGIA
 9. CHEMIA
 10. FIZYKA
 11. MATEMATYKA

Przydatne linki do zdalnego nauczania:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://epodreczniki.pl/