Szkoły Policealne

Home / Szkoły / Szkoły Policealne

Szkoły Policealne

Szkoła Policealna to szkoła dla osób które mają ukończoną szkołę ponadgimnazjalną i chcą zdobyć zawód.

Kształcimy w zawodach:

  • technik administracji – 2 lata,
  • technik archiwista – 2 lata,
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku,
  • technik ochrony osób fizycznych i mienia – 2 lata,
  • technik usług kosmetycznych – 2 lata,
  • opiekun medyczny – 1 rok,
  • opiekunka dziecięca – 2 lata,
  • opiekunka środowiskowa – 1 rok,
  • asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok.

Dokumenty do pobrania:


Plan zajęć:

Semestr zimowy 2020/2021


Zarządzenie z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań Szkół w czasie nauczania zdalnego.
Zarządzenie nr 1/2020

PIERWSZA POMOC 
Opiekun medyczny (materiały) rozdział 1
Opiekun Medyczny (materiały) rozdział 2-5
Zadania (pytania kontrolne – po każdym z rozdziałów 2-5) na str. 21-22,
29-30, 32 i 45-47 do oddania do 08.01.2021 r.

Technologia informacyjna:
Zadania do wykonania. Technologie Informacyjne. Opiekun Medyczny

J. NIEMIECKI
Zadania do wykonania – Opiekun medyczny

Comments are closed.