Szkoły Policealne

Szkoły Policealne

Szkoła Policealna to szkoła dla osób które mają ukończoną szkołę ponadgimnazjalną i chcą zdobyć zawód.

Kształcimy w zawodach:

  • technik administracji – 2 lata,
  • technik archiwista – 2 lata,
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku,
  • technik ochrony osób fizycznych i mienia – 2 lata,
  • technik usług kosmetycznych – 2 lata,
  • opiekun medyczny – 1 rok,
  • opiekunka dziecięca – 2 lata,
  • opiekunka środowiskowa – 1 rok,
  • asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok.

Dokumenty do pobrania:


TECHNIK BHP – ZADANIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 


OPIEKUN MEDYCZNY – MED.03 ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

Link do jawnych zadań egzaminacyjnych na sesję LATO 2020 (egzamin praktyczny):

Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2020

 

 


Plan zajęć:

Semestr letni 2019/2020