Oferta

Home / Oferta

Oferta

UWAGA!

Wracamy do szkoły !!!
Zjazdy zaczynamy od 03.09.2021 r. dla słuchaczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz dla słuchaczy Szkoły Policealnej.

Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.

Wychodzimy z założenia, że nauka w stresie jest nieefektywnym przedsięwzięciem.
Natomiast motywacja i przełamywanie barier stanowi klucz do sukcesu. Zależy nam na poziomie kształcenia, pragniemy, aby Słuchacze naszej placówki chętnie podnosili swoje kwalifikacje, oraz ciepło wspominali chwile spędzone w szkole.

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.


Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkół w czasie nauczania zdalnego.
Zarządzenie nr 1/2020


Centrum Kształcenia Dorosłych w Jarocinie organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • WOS,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia

Kursy specjalistyczne:

 • wózki widłowe,
 • ładowarki teleskopowe typu MANITOU,
 • kasjer handlowy.(Kursy zostaną przeprowadzone po zebraniu grupy min. 10 osób)

Jesteś maturzystą i czujesz, że nie wszystko umiesz! My Ci pomożemy!

Comments are closed.