Category Archives: Aktualności

Home / Archive by category "Aktualności"

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jarocinie informuję, że w związku z wejściem powiatu jarocińskiego do strefy czerwonej zostaje wprowadzone nauczanie zdalne. Słuchaczy liceum prosimy o śledzenie strony szkoły (zakładka „LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE”), gdzie zamieszczane będą materiały od nauczycieli. Słuchacze szkoły policealnej informowani będą o zadaniach i materiałach w sposób ustalony […]

Continue Reading...

Plan lekcji dla semestru I opiekuna medycznego dostępny jest w zakładce SZKOŁY – SZKOŁY POLICEALNE.

Continue Reading...

Informujemy, że w zakładce SZKOŁY – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE znajduje się plan lekcji dla semestru zimowego roku szkolnego 2020/2021. Plan lekcji jest również dostępny na każdym piętrze w budynku szkoły.

Continue Reading...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarocinie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jarocinie informuję, że zajęcia pozostają zawieszone do dnia 7 czerwca br. Szkoła Policealna informuje ponadto, że w związku z przywróceniem zajęć praktycznych dla kierunków przystępujących do egzaminu zawodowego w sesjach: czerwiec-lipiec (formuła 2017) oraz sierpień-wrzesień (formuła 2019), słuchacze kierunku OPIEKUN MEDYCZNY otrzymają […]

Continue Reading...

Przypominamy, że tak jak w przypadku szkół dla młodzieży, zajęcia w szkołach dla dorosłych pozostają zawieszone do dnia 26.04.2020 r.

Continue Reading...

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy również, że do tego dnia placówka będzie zamknięta. W związku z przejściem na nauczanie zdalne informujemy: słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego o obowiązku zapoznania się z zadaniami przygotowanymi przez poszczególnych nauczycieli w zakładce „Szkoły” – „Liceum Ogólnokształcące”, słuchaczy poszczególnych kierunków […]

Continue Reading...

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. zajęcia w szkołach dla dorosłych zostają odwołane. W ww. terminie szkoła będzie nieczynna.

Continue Reading...

Informujemy, że dostępne są już plany dla semestru letniego liceum oraz szkoły policealnej. Plany można znaleźć w zakładkach poszczególnych szkół.

Continue Reading...

Informujemy, że w zakładce: Szkoły – Szkoły Policealne, dostępne są już plany zajęć dla semestru zimowego roku szkolnego 2019/2020. Prosimy o obecność na pierwszym zjeździe, ponieważ opiekunowie klas przekażą Państwu sprawy organizacyjne.

Continue Reading...

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów na semestr zimowy roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich klas liceum ogólnokształcącego. Tradycyjnie zajęcia odbywają się w piątek od godz. 16.00, w soboty od godz. 9.00. Szczegółowy plan zostanie zamieszczony w najbliższym czasie. 06 – 07.09.2019 r. 20 – 21.09.2019 r. 04 – 05.10.2019 r. 18 – 19.10.2019 r. 25 – 26.10.2019 […]

Continue Reading...