Zawód: Technik handlowiec
Opis: Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej.
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia:
4 semestry
Forma kształcenia: zaoczny (dwa weekendy w miesiącu)
Praktyki zawodowe: Tak
Egzamin: nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: Brak


Spis treści:

 1. Jak wygląda nauka w szkole?
 2. Czego możesz się nauczyć?
 3. Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?
 4. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 


Jak wygląda nauka w szkole?

 • nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Czego możesz się nauczyć?

Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się dobrej znajomości organizacji pracy, planowania i organizowania działalności handlowej z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży oraz organizowania własnego stanowiska pracy. W procesie nauczania ważnym elementem jest przygotowanie uczniów do wykonywania zadań kontroli i oceny jakości, sprawdzania towarów przeznaczonych do sprzedaży, tj.:

 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym,
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów.

Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy handlu, planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu, zarządzanie działaniami handlowymi, organizacja gospodarki magazynowej, język obcy zawodowy, prowadzenie działań posprzedażowych, sporządzanie dokumentacji ekonomicznofinansowej, praktyka zawodowa.


Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • doradca techniczno-handlowy,
 • handlowiec,
 • kierownik działu handlowego,
 • kierownik punktu sprzedaży,
 • konsultant ds. sprzedaży,
 • koordynator sprzedaży,
 • merchandiser,
 • product manager,
 • przedstawiciel handlowy,
 • referent/specjalista/asystent ds. obsługi klienta,
 • referent/specjalista/asystent ds. sprzedaży,
 • referent/specjalista/asystent ds. zaopatrzenia,
 • specjalista ds. zakupów,
 • telemarketer.