Zawód: Technik usług fryzjerskich
Opis: W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik usług fryzjerskich na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom zawodowy i tytuł zawodowy technika usług fryzjerskich, a także otrzyma wykształcenie średnie branżowe.
Warunek przyjęcia na kierunek: absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, który ukończył szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie
Typ szkoły: branżowa szkoła II stopnia
Podbudowa: branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa
Uzyskane wykształcenie: średnie branżowe
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia: 4 semestry
Forma kształcenia: Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (weekendy)
Możliwość podejścia do egzaminu maturalnego? Tak

  


Spis treści:

 1. Jak wygląda nauka w szkole?
 2. Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?
 3. Jakie zdobywasz kwalifikacje?
 4. Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?
 5. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Jak wygląda nauka w szkole?

 • nauka trwa 2 lata,
 • kształcenie ogólnokształcące realizowane jest w szkole (zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • kształcenie zawodowe realizowane jest na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • w trakcie nauki słuchacze realizują praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (140godzin) w sposób i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • projektowania fryzur,
 • dokumentowania fryzur,
 • wykonywania fryzur na podstawie projektów.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Kształcenie w ramach kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymasz też dyplom zawodowy i tytuł technika usług fryzjerskich.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.


Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie?

 • doskonałe zdolności manualne – niezbędne podczas strzyżenia i precyzyjnego układania włosów,
 • wysoko rozwinięty zmysł estetyczny – dzięki niemu dobry fryzjer jest w stanie ocenić, w jakiej fryzurze i uczesaniu klient będzie wyglądał najlepiej,
 • ambicja i ciekawość – motywujące do nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i poznawania najnowszych technik oraz trendów we fryzjerstwie,
 • staranność, dokładność i skrupulatność, bez których trudno o zachowanie najwyższych standardów higienicznych w salonie
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – bo u dobrego fryzjera można liczyć nie tylko na najwyższą jakość usług, ale też przyjazną, relaksującą atmosferę i miłą rozmowę.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi:

 • zakładach i salonach fryzjerskich,
 • salonach spa,
 • hotelach,
 • salonach odnowy biologicznej,
 • charakteryzatorniach telewizyjnych i teatralnych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.