Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Opis:

Atrakcyjność zawodu wynika z potrzeb rynku, na którym dynamicznie rozwijają się usługi gastronomiczne i cateringowe zapewniające potrzeby żywieniowe konsumentów. Zwiększająca się ilość lokali gastronomicznych powoduje wzrost zapotrzebowania na dobrze przygotowanych do zawodu pracowników, którzy muszą sprostać wzrastającej konkurencyjności ofert usług gastronomicznych. Zadania zawodowe z organizacji żywienia związane są z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem, wykonywaniem i rozliczaniem produkcji potraw i napojów. Układanie atrakcyjnego menu codziennego i okolicznościowego jest elementem strategii konkurencyjności w branży. Zadania zawodowe w organizacji usług gastronomicznych związane są z planowaniem, promowaniem, organizowaniem i rozliczaniem usług gastronomicznych i cateringowych oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami ułatwia wykonywanie zadań związanych z organizacją żywienia i usług gastronomicznych, które mogą być realizowane w macierzystym zakładzie gastronomicznym lub w ramach oferty cateringowej. Absolwenci szkoły zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia:
4 semestry
Forma kształcenia: zaoczny (dwa weekendy w miesiącu)
Praktyki zawodowe: Tak
Egzamin: nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: Brak


Spis treści:

 1. Czego możesz się nauczyć?
 2. Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?
 3. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

 


Czego możesz się nauczyć?

 • ekspedycji potraw i napojów,
 • oceniania jakości żywności,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • wykonywania usług gastronomicznych.

Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy żywienia i gastronomii, planowanie żywienia, organizowanie produkcji gastronomicznej, prowadzenie usług gastronomicznych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.


Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • szef kuchni/kucharz w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych lub prowadzić własną działalność.