✔ Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia

✔ Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji

✔ Po pierwszym roku nauki zdajesz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, drugi rok to przygotowanie do matury

✔ Zajęcia odbywają się w CKD w Jarocinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 a

✔ Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego


Jaki jest warunek przyjęcia do szkoły?

Jaki jest warunek przyjęcia do szkoły?

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2018-2023,
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Płatności


Uczymy w klasach pierwszych wielobranżowych w zawodach: