Zawód: Opiekun medyczny
Opis:

Opiekun Medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Zajmuje się codzienną pielęgnacją i higieną, a także wykonuje czynności mające na celu poprawę samopoczucia pacjenta, zaspokaja jego potrzeby psycho-społeczne.

Osoba taka posiadać będzie kompetencje fizjoterapeuty z zakresu prowadzenia przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe. Absolwent będzie mógł również asystować przy operacjach i wykonywać wybrane czynności w gabinecie zabiegowym.

Czas trwania nauki: 1,5 roku
Cykl kształcenia:
3 semestry
Forma kształcenia: stacjonarny (zajęcia w każdy piątek-sobotę-niedzielę)
Praktyki zawodowe: Tak, 210 godzin
Egzamin: nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: Brak
 
Opiekun medyczny - podręcznik


Spis treści:

 1. Czego możesz się nauczyć?
 2. Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?
 3. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
 4. Українська версія

 


Czego możesz się nauczyć?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • asystowania przy operacji,
 • pobierania krwi żylnej,
 • odśluzowania dróg oddechowych,
 • pielęgnacji rurki tracheotomijnej.

Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?

Między innymi:

 • Elementy psychologii i socjologii,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Pracownia pierwszej pomocy,
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych,
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Pracownia umiejętności zawodowych,
 • Zawodowy język angielski,
 • Język migowy.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi:

 • w szpitalach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych,
 • hospicjach,
 • sanatoriach,
 • w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

ОПІКУН МЕДИЧНИЙ

З року в рік в країнах Європи стає більше літніх, хворих та недієздатних людей, які потребують допомоги. Тому професійні опікуни з Польщі чи з України дуже потрібні та бажані в Європі. Через брак професіоналів медичних професій, вони мають досить високу зарплату.

Чому навчишся?

 • Вирішенню проблем лікування хворих та залежних людей на різних стадіях захворювання та у різному віці.
 • Допомоги хворим і залежним людям у задоволенні біо-психо-соціальних потреб.
 • Допомоги медсестрі та іншому медичному персоналу під час лікування.
 • Обслуговуванню, стерилізації інструментів, що використовуються під час процедур.
 • Співпраці з лікувальною та терапевтичною командою при наданні послуг у сфері медичної допомоги хворим і залежним особам.

Предмети

 • Догляд за хворими особами
 • Гігієнічне лікування
 • Громадське здоров’я
 • Мова жестів
 • Анатомія, фізіологія та патологія з елементами надання першої медичної допомоги
 • Господарча діяльність в охороні здоров’я
 • Психологія та соціологія

Робота

У лікарнях, медичних центрах і будинках пристарілих, індивідуальна опіка вдома у пацієнта, в будинках для людей похилого віку, у фондах та асоціаціях, що діють для хворих та інвалідів.


P.S.

Переваги. В даний момент ця професія користується великим попитом на території всієї Європи. Випускники, в основному отримують роботу на території Німеччини з зарплатою в середньому 1200 євро і з графіком роботи 3 місяці в Німеччині, три місяці вдома.
Форма навчання: заочна.

Зміни з 1 вересня!

Термін навчання збільшився з 1 року до 1,5

Форма навчання – стаціонарна

Практика: 210 годин