Zawód: Technik administracji
Opis: Dla osób, chcących podjąć pracę w biurze lub instytucji państwowej. Taka osoba zajmuje się obiegiem dokumentacji w firmie, sporządza różnego rodzaju zaświadczenia, protokoły i sprawozdania. Zarządza biurem, przyjmuje interesantów, organizuje zebrania służbowe.
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia:
4 semestry
Forma kształcenia: zaoczny (dwa weekendy w miesiącu)
Praktyki zawodowe: Tak
Egzamin: nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: Brak

 


Spis treści:

 1. Czego możesz się nauczyć?
 2. Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?
 3. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
 4. Українська версія

 


Czego możesz się nauczyć?

 • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników,
 • rozumienia i stosowania w praktyce norm prawnych.

Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Postępowanie w administracji,
 • Podstawy prawa pracy,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Podstawy finansów publicznych,
 • Wykonywanie pracy biurowej,
 • Język obcy w administracji.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować między innymi:

 • w administracji rządowej i administracjach specjalnych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
 • w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • w samorządach zawodowych, gospodarczych,
 • w przedsiębiorstwach,
 • w organach organizacji społecznych
 • w zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

ТЕХНІК АДМІНІСТРАЦІЇ

Технік адміністрації –це один з найбільш популярних напрямків в нашій школі. Ця спеціальність дає можливість зробити важливий крок у кар’єрі та гарантію стабільної зайнятості.


Чому навчишся?

 • Обробкою документації та інформації, включаючи інформацію про економічний та статистичний характер.
 • Контроль внутрішньої діяльності організаційних підрозділів та їх координація.
 • Підготовка звітів, протоколів зустрічей, підготовка проектів адміністративних актів.
 • Зберігання початкової бухгалтерської документації, пов’язаної з плануванням витрат та доходів, управління доходами та управління колективом працівників.
 • Розуміння та застосування правових норм на практиці.

Предмети

 • Основи адміністративного законодавства
 • Основи цивільного законодавства
 • Основи трудового законодавства
 • Виконання офісної роботи
 • Господарська діяльність
 • Основи підприємництва
 • Адміністративні справи
 • Іноземна мова в адміністрації

Робота

Уряд і спеціальні адміністрації, органи місцевого самоврядування, районні офіси, громадські, професійні асоціації, банки, різного роду підприємства.


Навчання триває два роки і закінчується іспитом, який підтверджує професійну кваліфікацію. Іспити проводяться державною екзаменаційною комісією. Лекції проходять в системі заочного навчання (два рази на місяць, по два дні субота та неділя), учні проходять професійну практику.

P.S.

Переваги. Це найбільш популярна професія в середовищі емігрантів, так як за допомогою вивчення основ права Польщі, проходить легше і швидше інтеграція та адаптація. Крім того, важливим фактором при пошуку роботи після закінчення є знання української чи російської мови, так як ринок Польщі в даний час потрібно заповнити фахівцями, які зможуть керувати різного роду бригадами, відділами та іншими структурами, де основу складає україномовний, російськомовний персонал.

Форма навчання: заочна

Термин навчання – 2 года