Zawód: Technik archiwista
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia:
4 semestry
Forma kształcenia: zaoczny (dwa weekendy w miesiącu)
Praktyki zawodowe: Tak
Egzamin: nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: Brak
 
Archiwista część 1
Archiwista część 2

 

 
 

Zawód: TECHNIK ARCHIWISTA

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • metody pracy w archiwum zakładowym - 142 h
 • język obcy zawodowy w archiwistyce - 54 h
 • podstawy archiwistyki - 90 h
 • prawo archiwalne - 54 h
 • prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych - 340 h

Czego uczysz się na zajęciach?

 • zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego,
 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • opracowywania zasobu archiwalnego,
 • klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji archiwalnej,
 • opracowywania inwentarza książkowego,
 • obsługiwania komputerowego systemu informacji archiwalnej,
 • zabezpieczenia dokumentacji archiwalnej,
 • popularyzowania materiałów archiwalnych,
 • zarządzania dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

Co po szkole?

Jako technik archiwista możesz pracować w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz archiwach zakładowych. Umiejętności zdobyte na zajęciach przydadzą się również w każdej pracy biurowej wymagającej prowadzenia i porządkowania obszernej dokumentacji.


Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • Organizacja i prowadzenie archiwum
 • Opracowywanie materiałów archiwalnych

Школа післяліцейна - Архівіст

професія: Технік архівіст

 • пропозиція для випускників середньої школи
 • навчання в школі триває 2 роки, за цей час учні можуть складати іспити, організовані ОКЕ, що підтверджують кваліфікацію, що виділяється за професією
 • заняття проводяться за заочною системою (в середньому два вихідні (субота, неділя) два рази на місяць)
 • під час навчання студенти проходять стажування

Які предмети викладаються в школі?

 • методи роботи в архіві компанії – 142 години,
 • професійна іноземна мова в архівістиці – 54 години,
 • основи архівістики – 90 годин,
 • право архівної справи – 54 години,
 • ведення архіву та опрацювання архівних матеріалів – 340 годин.

Чого навчають на заняттях?

 • створення, упорядкування та ведення архіву компанії,
 • збір, зберігання та обмін архівними ресурсами,
 • розвиток архівних ресурсів,
 • класифікація та кваліфікація архівної документації,
 • розробка книжкового опису,
 • функціонування комп'ютерної системи архівної інформації,
 • збереження архівної документації,
 • популяризація архівних матеріалів,
 • документообіг в офісах офісів та інших організаційних підрозділів.

Скільки часу займає навчання?

2 роки


Скільки це коштує?

Школа безкоштовна протягом всього періоду навчання.


Що після школи?

Як технік архівіст, ви можете працювати в державних і недержавних архівах, збираючи історичні та поточні ресурси, сховищі файлів та архіви компанії. Навички, отримані під час занять, також стануть у нагоді в будь-якій офісній роботі, яка вимагає ведення та організації великої документації.


Яку отримаєш кваліфікацію?

Організація та ведення архіву - іспит відбувається в кінці ІІ семестру
Складання архівних матеріалів – іспит відбувається в кінці IV семестру