Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Opis: Technik BHP zajmuje się przygotowaniem pracowników do bezpiecznego wykonywania swojej pracy. Prowadzi rejestr wypadków mających miejsce na terenie zakładu pracy. Ustala przyczyny i wykonuje analizy zaistniałych zdarzeń. Odpowiedzialny jest również za wprowadzanie zmian mających na celu zminimalizowanie zagrożeń.
Czas trwania nauki: 1,5 roku
Cykl kształcenia:
3 semestry
Forma kształcenia: zaoczny (dwa weekendy w miesiącu)
Praktyki zawodowe: Tak
Egzamin: nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: Brak


Spis treści:

 1. Czego możesz się nauczyć?
 2. Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?
 3. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
 4. Українська версія

 


Czego możesz się nauczyć?

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku,
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?

 • Podstawy prawa pracy,
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy,
 • Ergonomia w procesie pracy,
 • Zagrożenia w środowisku pracy,
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Możesz pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • w organach organizacji społecznych
 • w zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

ТЕХНІК БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ

 • Всі компанії обов’язково повинні проводити навчання з безпеки та гігієни праці для своїх працівників. Технік безпеки та гігієни праці може зробити кар’єру та продавати консультаційні послуги по всій країні.
 • Чому навчишся?
 • Оцінка та контроль здоров’я та безпеки праці на робочому місці.
 • Консультування у сфері правил охорони праці та безпеки праці та вибору особистого та колективного захисту.
 • Визначення відповідності вимогам охорони та безпеки об’єктів та технічних пристроїв, призначених для використання.
 • Оцінка професійного ризику, спричиненого хімічними, фізичними та біологічними факторами, що існують у навколишньому середовищі та визначення способів їх зменшення та усунення.
 • Визначення обставин причин та економічних наслідків нещасних випадків та формування профілактичних завдань.

Предмети

 • Основи права праці.
 • Технічна безпека на роботі.
 • Оцінка професійного ризику.
 • Іноземна мова в галузі охорони праці та безпеки.
 • Ергономіка у робочому процесі.
 • Загрози в робочому середовищі.
 • Визначення причин та обставин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 • Управління системами безпеки та гігієни праці.

Робота

На всіх підприємствах без виключення, також у всіх організаціях, які займаються безпекою та гігієною праці.


Навчання триває 1,5 року і закінчується іспитом, який підтверджує професійну кваліфікацію. Іспити проводяться державною екзаменаційною комісією. Лекції проходять в системі заочного навчання (два рази на місяць, по два дні – субота та неділя). Учні проходять професійну практику.

P.S.

Переваги: середній термін навчання. Попит в спеціалістах цієї професії вже виник на ринку праці і буде тільки зростати, оскільки, фахівці, які можуть читати лекції з безпеки та гігієни праці українською чи російською мовами , практично відсутні.

Форма навчання: заочна.

Термин навчання – 1.5 года