Zawód: Technik sterylizacji medycznej
Opis: Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur, przeprowadza kontrole procesów dezynfekcji i sterylizacji, prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
Czas trwania nauki: 1 rok
Cykl kształcenia:
2 semestry
Forma kształcenia: zaoczny (dwa weekendy w miesiącu)
Praktyki zawodowe: Tak
Egzamin: nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: Brak


Spis treści:

 1. Czego możesz się nauczyć?
 2. Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?
 3. Jakie masz perspektywy zatrudnienia?
 4. Українська версія

 


Czego możesz się nauczyć?

 • prowadzenia dokumentacji wszystkich wykonanych czynności,
 • kontroli sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,
 • mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi,
 • przygotowywania roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
 • mycia i dezynfekcji maszynowej narzędzi,
 • obsługi maszyn do mycia i dezynfekcji,
 • kontroli procesu mycia,
 • kontroli procesu dezynfekcji,
 • demontażu narzędzi przed myciem i dezynfekcją,
 • montażu narzędzi przed sterylizacją,
 • pakietowania i sterylizacji narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
 • przygotowania pakietów okolicznościowych,
 • obsługi sterylizatorów,
 • kontroli procesu sterylizacji.

Jakie przedmioty są realizowane w ramach kierunku?

 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język obcy w ochronie zdrowia,
 • Język migowy,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Technologia sterylizacji, mycia i dezynfekcji,
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej,
 • Zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia,
 • Sterylizacja w stomatologii.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Jako technik sterylizacji medycznej możesz pracować we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacji, m.in. w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym, podręcznej sterylizatorni na bloku operacyjnym oraz pracowni mikrobiologii.


Технік медичної стерилізації

Технік медичної стерилізації проводить медичну документацію, здійснює очищення, дезінфекцію та стерилізацію медичних пристроїв, що використовуються при діагностиці та лікуванні захворювань.


Чого навчишся?

 • контроль процесу стерилізації;
 • ведення обліку всіх виконаних робіт;
 • ручне очищення та дезінфекція інструментів;
 • приготування розчинів для миючих та дезінфікуючих препаратів;
 • машинне миття та дезінфекція інструментів;
 • обслуговування машин для очищення та дезінфекції;
 • контроль процесу миття та дезінфекції;
 • контроль устаткування дезінфекції;
 • пакування інструменту;
 • стерилізація та упаковка інструментів, хірургічної білизни та перев’язувального матеріалу різними методами.

Предмети:

 • інформаційні технології у охороні здоров’я
 • стерилізація у стоматології
 • основи підприємництва
 • економічна діяльність у сфері охорони здоров’я
 • іноземна мова у охороні здоров’я
 • анатомія
 • фізіологія
 • перша допомога
 • технологія миття та дезінфекції
 • технологія стерилізації
 • медична дезактивація

Працевлаштування

Після закінчення навчання можна працювати в:

 • ендоскопічних кабінетах;
 • стоматологічних кабінетах;
 • кабінети мікробіології.

Форма навчання: Заочна

НАВЧАННЯ 1 РІК