Zawód: Technik usług kosmetycznych
Opis: Uczeń zdobędzie wiedzę w zakresie kosmetologii, zyska umiejętności pielęgnacji skóry, umiejętności makijażu. Absolwent będzie mógł pracować w salonach kosmetycznych, a także prowadzić indywidualną działalność gospodarczą świadcząc usługi w kosmetologii.
Czas trwania nauki: 2 lata
Cykl kształcenia:
4 semestry
Forma kształcenia: zaoczny (dwa weekendy w miesiącu)
Praktyki zawodowe: Tak
Egzamin nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
Dodatkowe opłaty: 180 zł co miesiąc za osobiste materiały potrzebne do wykonywania praktycznych zajęć


Czego możesz się nauczyć?

  • wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,
  • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • ustalania rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwania się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
  • diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
  • charakteryzowania składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

Техник услуг косметичних

Подготовка профессионалов для осуществления косметических процедур лица и тела

Zawód: Technik usług kosmetycznych – 514207

Ученик развивается в области косметологии, приобретает навыки ухода за кожей, учится макияжу. Выпускник имеет право работать в салонах красоты, а также вести предпринимательскую деятельность в косметологии.

После обучения в нашей школе выпускник имеет право на:

  • проведение лечебных и декоративных процедур,
  • проведение физиотерапевтических процедур,
  • определение типа косметических процедур в соответствии с диагнозом,
  • диагностика на основе проведенных исследований кожи,
  • квалификация состава препаратов, обычно используемых в косметике, и их влияние на кожу и организм.

Студент обязуется оплатить за місяць 180 злотых за личные материалы, необходимые для проведения практических занятий.

Форма обучения: Заочная

ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДА