✔ miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy

✔ szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy

✔ nie jest wymagane świadectwo maturalne

✔ od pierwszego dnia nauki w szkole każdy Słuchacz ma prawo na otrzymanie karty czasowego pobytu bez wiązania się z pracodawcą

✔ szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Zapewnia wszelkie materiały i przybory niezbędne do zajęć

✔ nauczyciele, to ludzie z pasją lubiący swoją pracę, mający świetny kontakt ze słuchaczami

✔ wychodząc naprzeciw uczniom z zagranicy, by ułatwić im aklimatyzację prowadzimy kurs języka polskiego i kurs integracyjny

✔ szkoła Policealna posiada uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej

✔ nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie


Jaki jest warunek przyjęcia do szkoły?

  • trzeba mieć ukończoną szkołę średnią.
  • nie wymagamy matury

O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc jest ograniczona.


Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:

  • Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się od 1 września)
  • Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się od 1 lutego)

Kształcenie

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia we wszystkie czwartki, piątki od godz. 16.00 – 20.00, soboty i niedziele) lub zaocznym (zajęcia w piątki, soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu) w zależności od kierunku.

Podczas edukacji słuchacze muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

Na kierunkach zaocznych – 140 godz.
Na kierunkach stacjonarnych – 140 lub 210 godzin w zależności od kierunku.


Po ukończeniu

  • praca bez zezwoleń (oświadczenie, żółte), bez względu na wybraną specjalizację!
  • bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomu B1, aby ubiegać się o kartę rezydenta!

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w sekretariacie szkoły.