Liceum Ogólnokształcące

Home / Szkoły / Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, to szkoła dla osób, które mają ukończone 18 lat i pragną ukończyć liceum (po szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej).

  • Ukończenie szkoły nie jest uzależnione od przystąpienia do egzaminu maturalnego.
  • Nauka odbywa się w trybie zaocznym – piątki popołudniu oraz soboty od godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:


Plan zajęć:

Zarządzenie z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań Szkół w czasie nauczania zdalnego.
Zarządzenie nr 1/2020


MATERIALY I ZADANIA – OBOWIĄZKOWE!  Informujemy, że wszystkie zadania do przekazywanych Państwu materiałów są OBOWIĄZKOWE do wykonania. Polecenia od nauczycieli oraz terminy dostarczenia zadań będą znajdowały się w materiałach z poniższych linków. Zadania należy wykonywać w programie MS Word, Office lub innym programie biurowym, bądź pismem ręcznym i dostarczyć: drogą elektroniczną na adres ckd.jarocin@gmail.com lub do sekretariatu szkoły (prace można również wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu głównym do budynku).


Poniższe zadania należy wykonać i dostarczyć do szkoły lub przesłać mailem w terminie. Proszę pamiętać o podpisaniu prac.

KL.  I

JĘZYK ANGIELSKI
ZADANIA J. angielski LO 1 sem. II wykonać i dostarczyć do 13.04.2021 r.
czasy wytłumaczenie (5)

JĘZYK NIEMIECKI
Ćwiczenia, zaimki dzierżawcze LO I sem. II
Zadanie zaimek zwrotny, czasowniki modalne LO I sem. II
Powyższe zadania należy wykonać i dostarczyć do 13.04.2021 r.

BIOLOGIA
Zadania BIOLOGIA LO I sem. II wykonać i dostarczyć do 16.04.2021 r.

MATEMATYKA
EGZAMIN_matematyka LO I sem II
wykonać i dostarczyć do 10.06.2021 r.

Zadania – matematyka LO I sem II wykonać i dostarczyć do 24.05.2021 r.
Materiałymatematyka LO I sem II

Zadania – LO I matematyka wykonać i dostarczyć do 04.04.2021 r.
Przykłady – matematyka LO I

JĘZYK POLSKI
Zadania
j. polski I LO sem II wykonać i dostarczyć do 31.05.2021 r.
Materiały
j. polski I LO sem II
Powyższe zadania są ostatnimi online, na dzień dzisiejszy od czerwca wracają zjazdy w szkole.

Prosimy wszystkich, którzy nie oddali prac z języka polskiego, o ich dostarczenie jak najszybciej. Jeśli ktoś nie odda, a zależy mu na pozytywnej ocenie to 18.06.2021 r. odbędzie się egzamin zaliczeniowy pisemny.

Zadania j. polski LO I sem II wykonać i dostarczyć do 21.05.2021 r.
Materiały j. polski LO I sem II

Zadaniej. polski I LO sem II wykonać i dostarczyć do 07.05.2021 r.
Materiały I LO sem II j. polski
Obraz j. polski I LO sem II

Zadanie j.polski LO I sem II
Materiały j.polski LO I sem II wykonać i dostarczyć do 05.03.2021 r.

Zadanie – j.polski LO I sem II wykonać i dostarczyć do 19.03.2021 r.
Materiały – j.polski LO I sem II (19-20.02.2021)

Zadanie – j.polski LO I sem. II
Materiały j.polski LO I  sem. II  wykonać i dostarczyć do 29.03.2021 r.

GEOGRAFIA
Zadania – geografia sem. II
Zadania (Geografia) należy wykonać i dostarczyć do szkoły do 15.03.2021 r.

CHEMIA
Chemia LO I, sem. II wykonać i dostarczyć do 22.05.2021 r.
Materiały chemia LO I, sem. II

Zadania_CHEMIA 20.03.2021wykonać i dostarczyć do 20.04.2021 r.
Materiały_chemia 20.03.2021
układ okresowy pierwiastków

Zadanie – chemia I LO 20.02.2021
chemia 20.02.2021 cz1
chemia 20.02.2021 cz2
układ okresowy
Zadania z Chemii (zjazd 19-20.02.2021) należy dostarczyć do szkoły do 19.03.2021 r.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Zadania – WOS LO I sem. II wykonać i dostarczyć do 08.04.2021 r.
Materiały WOS LO I sem. II

HISTORIA
Zadania – Historia kl. I sem. II wykonać i dostarczyć do 08.04.2021 r.
MATERIAŁY historia LO I 20.03.2021 (II sem.)


KL.  II

JĘZY ANGIELSKI
Zadania j. ANGIELSKI LO II sem. IV wykonać i dostarczyć do 13.04.2021 r.
czasy wytłumaczenie (5)
tryby warunkowe wytłumaczenie (2)

JĘZYK NIEMIECKI
Ćwiczenia, tryb rozkazujący LO II sem. IV
Zadanie stopniowanie przymiotników LO II sem. IV
Powyższe zadania należy wykonać i dostarczyć do 13.04.2021 r.

PRZYRODA
Zadania PRZYRODA 2 kl. LO sem. IV wykonać i dostarczyć do 16.04.2021 r.

JĘZYK POLSKI
Zadania j. polski II LO sem IV wykonać i dostarczyć do 31.05.2021 r.
Materiały
j. polski II LO sem IV
Powyższe zadania są ostatnimi online, na dzień dzisiejszy od czerwca wracają zjazdy w szkole.

Prosimy wszystkich, którzy nie oddali prac z języka polskiego, o ich dostarczenie jak najszybciej. Jeśli ktoś nie odda, a zależy mu na pozytywnej ocenie to 18.06.2021 r. odbędzie się egzamin zaliczeniowy pisemny.

Zadania j. polski LO II sem IV wykonać i dostarczyć do 21.05.2021 r.
Materiały j. polski LO II sem IV

Zadaniej. polski II LO sem IV wykonać i dostarczyć do 07.05.2021 r.
Materiały II LO sem IV j. polski

Zadanie j.polski LO II sem IV
Materiały j.polski LO II sem IV wykonać i dostarczyć do 05.03.2021 r.

Zadanie – j. polski LO II sem IV wykonać i dostarczyć do 19.03.2021 r.
Materiały – j. polski LO II (19-20.02.2021)

Zadanie – j.polski LO II sem. IV
Materiały j.polski LO II  sem. IV wykonać i dostarczyć do 29.03.2021 r.

MATEMATYKA
EGZAMIN_matematyka LO II sem IV
wykonać i dostarczyć do 10.06.2021 r.

Zadaniamatematyka LO II sem IV wykonać i dostarczyć do 24.05.2021 r.
Materiałymatematyka LO II sem IV

Matematyka II LO – materiały
Zadania dla klasy II LO wykonać i dostarczyć do 08.03.2021 r.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
Polecenie WOS
Zagadnienia na egzamin z WOS
Władza lokalna w Polsce

Zadanie WOS LO II sem IV wykonać i dostarczyć do 21.05.2021 r.
Władza wykonawczazadanie do wykonania
Władza sądownicza

Zadanie WOS LO II sem IV wykonać i dostarczyć do 23.04.2021 r.
Struktura organów władzy w RP (1)
Krótki przewodnik po systemie politycznym i konstytucyjnym Polski

ZADANIE WOS sem. IV LO II
(10) Państwo LO II sem. IV WOS wykonać i dostarczyć do 19.03.2021 r.

Zadanie WOS LO II sem. IV
(7) Współczesne doktryny polityczne (1)
(8) Demokracja
(9) Obywatel w społeczeństwie demokratycznym
Życie polityczne w Polsce w 2021 roku


KL.  III

 

Comments are closed.